Hoge EPB-reductie met Decotivo ventilatie

Decotivo EPBD

 

Bij de ingave van een EPB-dossier speelt ventilatie een zeer grote rol. Door te kiezen voor een ventilatiesysteem van Decotivo kan u ervoor zorgen dat u een erg laag E-peil realiseert. Alle Decotivo-ventilatie-units zijn opgenomen in de EPBD-databank van de overheid (www.EPBD.be). Hieruit kunnen alle benodigde gegevens voor EPB-ingave opgehaald worden. De ventilatie-units van Decotivo scoren hierin zeer goed dankzij zeer hoge rendementen in de warmteterugwinning. Met name de nieuwe DX-ventilatie-units halen dankzij het gebruik van de Octogon-warmtewisselaar uitzonderlijke resultaten.  

Bovendien is het mogelijk om in combinatie met CO²-sensoren een vraaggestuurd systeem te creëren waardoor er ook gebruik gemaakt kan worden van onderstaande reductiefactoren:

freduc 0,61 indien er in elke droge ruimte een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

freduc 0,70 indien er in elke slaapkamer een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

freduc 0,87 indien er in de Master bedroom en de belangrijkste leefruimte een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

Het opgenomen vermogen van de ventilatie-unit speelt een rol in het EPB-dossier en ook hier scoren de Decotivo units erg goed. Voor het ingeven van het opgenomen vermogen van de ventilator is het in de meeste gevallen voordelig om het werkelijk gemeten vermogen in te geven waardoor er nog een E-peil verlaging gecreëerd kan worden. U kan ook het opgegeven vermogen uit de databank ingeven. Het is in elk geval af te raden om de vereenvoudigde methode aan te vinken.

Om EPB-verslaggevers maximaal te ondersteunen bij de ingave van het EPB-dossier heeft Decotivo de nieuwe EPBD-gegevens reeds opgenomen in XML-files die rechtstreeks opgeladen kunnen worden in de EPB-software.

Klik hier om de XML-file voor Decotivo Ventilatie te downloaden

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de EPBD-databank gegevens voor de Decotivo-units met warmteterugwinning.
Klik hier om de volledige database te raadplegen op www.epbd.be.

EPBD-gegevens Decotivo ventilatie

Product

Motortype 1

Max. vermogen
ventilator 1

Motortype 2

Max. vermogen
ventilator 2

Rendement 1

Debiet 1

Rendement 2

Debiet 2

Rendement 3

Debiet 3

Auto. regeling

Zomer by-pass

   

Pelec,fan

 

Pelec,fan

ht,epb

 

ht,epb

 

ht,epb

     
   

W

 

W

%

m³/h

%

m³/h

%

m³/h

   

Decotivo D275

DC

83

DC

83

82%

217

80%

276

   

Yes

Complete

Decotivo D350

DC

83

DC

83

87%

250

86%

295

84%

350

yes

Complete

Decotivo D425

DC

115

DC

115

84%

370

83%

400

82%

425

yes

Complete

Decotivo DX4

DC

83

DC

83

89%

250

88%

325

87%

400

yes

Complete

Decotivo DX5

DC

115

DC

115

89%

450

89%

480

89%

500

yes

Complete

Decotivo DX6

DC

169

DC

169

88%

550

88%

570

88%

600

yes

Complete